a

مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

a

وزارت آموزش و پرورش

a

سایت مقام معظم رهبری

a

ریاست جمهوری

a

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

a

سایت رشد

هر چیز به معیاری سنجیده شود لیکن
من درد و محبت را معیار نمی بینم
ژرفای محبت را در کار چو طی کردم
بهتر ز تو شاگردم من یار نمی بینم

اخبار ویژه
 

 

رودوزي سنتي

تعداد نمایش : 1120

 
وزارت آمورش و پرورش
به نام خدا
 
 
 
183
معاونت آمورش متوسطه
 
 
 
 
 
 
 
دفتر آموزشهای فنی و حرفه ای و کاردانش
 
 
 
 
 
 
 
چارچوب برنامه اجرایی رشته و رشته مهارتی شاخه کاردانش در پایه دوم و سوم هنرستان
نام رشته :
خیاطی
نام رشته مهارتی :
رودوزی سنتی
عنوان دیپلم :
خیاطی ( رودوزی سنتی )
کد رایانه ای :
6149
زمینه :
خدمات
گروه :
پوشاک
کد رشته و مهارت :
(314 ) – 102 – 16 - 3
نوع درس
نام درس
تعداد واحد
ساعت در هفته
پایه ارائه درس و ساعت در هفته (اجرا)
زمان شروع و پایان آموزش
کل ساعات آموزش
شماره درس یا کد استاندارد مهارت
( طول سال )
نظری
عملی
جمع
دوم
سوم
از
تا
عمومی (الزامی برای پایه تحصیلی)
دین و زندگی (2)
3
3
-
3
3
-
مهر
خرداد
 
 
عربی 2/1
1
1
-
1
1
-
مهر
خرداد
 
 
دین و زندگی (3)
3
3
-
3
-
3
مهر
خرداد
 
 
عربی 2/2
1
1
-
1
-
1
مهر
خرداد
 
 
عمومی (پایه های دوم و سوم )
زبان خارجه (2)
2
2
-
2
2
-
مهر
خرداد
 
 
آمادگی دفاعی
2
1
-
1
-
1
مهر
خرداد
 
 
زبان فارسی (2)
2
2
-
2
2
-
مهر
خرداد
 
 
ادبیات فارسی (2)
2
2
-
2
2
-
مهر
خرداد
 
 
تاریخ معاصر ایران
2
2
-
2
-
2
مهر
خرداد
 
 
جغرافیای عمومی و استان
3
3
-
3
3
-
مهر
خرداد
 
 
تربیت بدنی (2)
1
-
2
2
2
-
مهر
خرداد
 
 
مهارتی(استاندارد مهارت)
رودوزی سنتی درجه2
4
1
4
5
10
-
مهر
دی
162
2/2/65/95-7
سرمه دوزی درجه2
5/3
1
4
5
-
بهمن
خرداد
144
2/2/90/95-7
گلدوز دستی
2
1
2
3
12
-
مهر
آبان
80
4/1/73/95-7
سری دوز سرویس خواب
3
1
3
4
-
آذر
2/بهمن
110
1/1/31/91-7
تکه دوز با چرخ
5/3
5/1
5/3
5
-
3/بهمن
خرداد
131
3/2/69/95-7
رودوزی سنتی درجه1
6
2
6
8
-
8
مهر
خرداد
240
2/1/65/95-7
سرمه دوز درجه1
4
1
4
5
-
5
مهر
خرداد
164
2/1/90/95-7
اختصاصی سایر رشته ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تکمیل مهارت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قانون کار
1
1
-
1
 
1
مهر
خرداد
 
 
کار آفرینی
2
1
2
3
 
3
مهر
خرداد
 
 
کارورزی
4
تراکمی
-
 
تیر
شهریور
240
 
اختیاری (توصیه شده)
تربیت بدنی (3)
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع کل
65
 
 
 
37
36
 
 
 
 
توجه : ساعت آموزش روزانه ، حداقل 6 و حداکثر 8 ساعت و بین 36 تا 40 ساعت در هفته می باشد .
توضیح مهم : منظور از ( 2/بهمن ) هفته دوم بهمن می باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تعداد واحد ها
 
کنترل شود
 
 
 
 
 
 
 
پایه اول :
31
مهارتی :
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عمومی :
22
درس پایه :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اختیاری :
10
تکمیل مهارت :
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع : 96 واحد
 
 

نظرات شما

او زنده است تا اسلام ناب محمدی (ص) زنده است و او زنده است تا پرچم عظمت اسلام و وحدت مسلمین و نفرت از ظالمین بر افراشته است

آيا از خدمات پرتال استفاده مي كنيد ؟

  بله
  خير
  تاحدودي

ارسال و دیدن نتایج نظرسنجی